Dienst Nascholingen en Internationalisering 2008-2009 Dienst Nascholing en Internationalisering  

Berichten

2008-06-02   Inschrijven kan vanaf 5 mei 2008

Om in te schrijven op de nascholingen voor het jaar 2008-2009 klikt u op het menu-item Inschrijven. Inschrijven als individuele leraar is niet mogelijk (zie Modaliteiten op de startpagina). Alleen onderwijsinstellingen kunnen hun personeelsleden inschrijven, gebruik makend van hun school-gebruikersnaam en -inlogcode. Voor wie reeds onze nascholingen gevolgd heeft, werkt dezelfde code als deze van het schooljaar 2007-2008.

We zijn in de loop van de maand mei nog volop bezig met de praktische organisatie van de nascholingen. Hierdoor kan het zijn dat u nog niet voor alle modules die publiek te zien zijn kunt inschrijven.

Omstreeks 10 mei 2008 ontvangen alle scholen en de andere onderwijsinstellingen een uitnodigingsbrief waarin die code is opgenomen. Onderwijsinstellingen die voor het eerst wensen in te tekenen op dit nascholingsaanbod kunnen een code aanvragen bij de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Raadpleeg, vooraleer in te schrijven, het nascholingsaanbod op deze website en het Stappenplan.

 

 
Naar begin van pagina