Curriculum secundair onderwijs

Nieuwe leerplannen modernisering eerste graad


> Raadpleeg de nieuwe leerplannen eerste graad...


Leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen komen tot stand door overleg in leerplancommissies. Deze leerplancommissies bestaan uit pedagogisch begeleiders en leraren, eventueel aangevuld met externe deskundigen. Tijdens het ontwikkelproces wordt het werkveld breed geconsulteerd.

Heb je bemerkingen bij een leerplan of wil je in de toekomst actief meewerken aan leerplanontwikkeling, nemen dan contact op met de dienst Curriculum & vorming – team secundair onderwijs.

© 2020 - Alle rechten voorbehouden