audiovisuele kunsten

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

audiovisuele kunsten (402 studenten, gem SS=57,1)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 214 53,2 64,4
Humane wetenschappen 66 16,4 59,4
Economie-moderne talen 40 10 71,1
Wetenschappen-wiskunde 29 7,2 66,5
Latijn-moderne talen 21 5,2 61,4
Moderne talen-wetenschappen 21 5,2 61,3
Rudolf Steinerpedagogie 10 2,5 72,3
Economie-wiskunde <10   65,6
Grieks-Latijn <10   56,1
Grieks-wiskunde <10   58,8
Latijn-wetenschappen <10   79,4
Latijn-wiskunde <10   73,1
Moderne talen-wiskunde <10   63,9
Sportwetenschappen <10   67,5
bso 12 3 24,3
IndustriŽle elektriciteit <10   8,3
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   27,5
Naamloos leerjaar <10   17,5
Organisatie-assistentie <10   5
Plastische kunsten <10   33,1
Publiciteit en illustratie <10   35
kso 104 25,9 55,4
Audiovisuele vorming 42 10,4 55,7
Toegepaste beeldende kunst 20 5 49,5
Beeldende vorming 17 4,2 63,9
Vrije beeldende kunst 13 3,2 43,8
Artistieke opleiding <10   50,6
Muziek <10   47,5
Woordkunst-drama <10   74,6
tso 70 17,4 44,6
Multimedia 12 3 25,1
Boekhouden-informatica <10   72,2
Chemie <10   61,7
Creatie en mode <10   6,9
Elektriciteit-elektronica <10   0
Elektromechanica <10   24,2
Fotografie <10   28,3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   37,5
Handel <10   42,6
IndustriŽle ICT <10   50
Informaticabeheer <10   73,7
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   80
Multimediale technieken <10   45,8
Onthaal en public relations <10   76,7
Secretariaat-talen <10   38,2
Sociale en technische wetenschappen <10   33,3
Techniek-wetenschappen <10   60,6
Toerisme <10   80