beeldende kunsten

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

beeldende kunsten (1611 studenten, gem SS=57,7)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 473 29,4 66,9
Humane wetenschappen 155 9,6 60,1
Economie-moderne talen 64 4 65,1
Wetenschappen-wiskunde 58 3,6 71,9
Latijn-moderne talen 46 2,9 67,9
Rudolf Steinerpedagogie 38 2,4 68,6
Moderne talen-wetenschappen 34 2,1 69,5
Latijn-wiskunde 21 1,3 75,9
Latijn-wetenschappen 20 1,2 75,6
Economie-wiskunde 13 0,8 67,6
Moderne talen-wiskunde 11 0,7 78,4
Grieks-Latijn <10   84
Grieks-wetenschappen <10   100
Grieks-wiskunde <10   73,5
Sportwetenschappen <10   80,8
bso 172 10,7 39,4
Publiciteit en illustratie 102 6,3 36,8
Plastische kunsten 26 1,6 56,3
Bedrijfsgrafiek <10   50,6
Bouw historische muziekinstrumenten <10   47,9
Decor- en standenbouw <10   28,8
Fotolassen <10   95
Grafische opmaaksystemen <10   33,3
Haarstilist <10   23,3
IndustriŽle elektriciteit <10   18,3
IndustriŽle houtbewerking <10   0
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   35,4
Kinderzorg <10   47,9
Mode-verkoop <10   18,8
Modevormgeving <10   51,3
Naamloos leerjaar <10   39,2
Restauratie van meubelen <10   0
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige <10   19,2
Verkoop en vertegenwoordiging <10   0
Verpleegkunde <10   47,9
kso 747 46,4 58,1
Toegepaste beeldende kunst 240 14,9 55,9
Vrije beeldende kunst 227 14,1 58,3
Beeldende vorming 114 7,1 67,9
Artistieke opleiding 82 5,1 46,7
Audiovisuele vorming 40 2,5 64,5
Architecturale vorming 19 1,2 66,4
Architecturale en binnenhuiskunst 14 0,9 47,5
Woordkunst-drama 11 0,7 59
tso 208 12,9 51
Creatie en mode 37 2,3 58
Sociale en technische wetenschappen 36 2,2 54,1
Fotografie 23 1,4 49,3
Multimediale technieken 23 1,4 56,1
Handel 16 1 41
Secretariaat-talen 12 0,7 39
Autotechnieken <10   61,7
Biotechnische wetenschappen <10   84,7
Boekhouden-informatica <10   58,6
Bouw- en houtkunde <10   52,5
Dierenzorgtechnieken <10   40
Elektrische installatietechnieken <10   65
Elektromechanica <10   41,7
Farmaceutisch-technisch assistent <10   5
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   92,5
Grafische communicatie <10   34
Hotel <10   60
IndustriŽle ICT <10   90
IndustriŽle wetenschappen <10   34
Informaticabeheer <10   55
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   8,8
Lichamelijke opvoeding en sport <10   31,7
Mechanische vormgevingstechnieken <10   57,5
Multimedia <10   25,3
Onthaal en public relations <10   7,5
Printmedia <10   39,2
Schoonheidsverzorging <10   46,7
Slagerij en vleeswaren <10   100
Techniek-wetenschappen <10   47,7
Textiel- en designtechnieken <10   55,8
Toerisme <10   30,1