biowetenschappen

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

biowetenschappen (228 studenten, gem SS=64,3)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 146 64 69,2
Wetenschappen-wiskunde 87 38,2 71,6
Moderne talen-wetenschappen 21 9,2 54
Economie-wiskunde 10 4,4 75,6
Latijn-wetenschappen 10 4,4 72,5
Economie-moderne talen <10   51,6
Humane wetenschappen <10   64,2
Latijn-wiskunde <10   79
Moderne talen-wiskunde <10   100
Rudolf Steinerpedagogie <10   100
Sportwetenschappen <10   66,7
tso 82 36 55,4
Biotechnische wetenschappen 39 17,1 69,2
Techniek-wetenschappen 22 9,6 41
IndustriŽle wetenschappen 11 4,8 66,5
Chemie <10   0
Dierenzorgtechnieken <10   45
Elektromechanica <10   10,8
Landbouwtechnieken <10   0
Sociale en technische wetenschappen <10   37
Tuinbouwtechnieken <10   0
Voedingstechnieken <10   82,4