ind. wet.: bouwkunde

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

ind. wet.: bouwkunde (1055 studenten, gem SS=57,4)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 703 66,6 59,8
Wetenschappen-wiskunde 494 46,8 63,6
Latijn-wiskunde 52 4,9 64,8
Economie-wiskunde 50 4,7 51,6
Moderne talen-wetenschappen 32 3 32,3
Latijn-wetenschappen 22 2,1 61,5
Sportwetenschappen 22 2,1 44,7
Moderne talen-wiskunde 12 1,1 65,7
Economie-moderne talen <10   6,5
Economie-wetenschappen <10   25
Grieks-wiskunde <10   100
Humane wetenschappen <10   29,8
Latijn-moderne talen <10   27,1
kso <10   11,9
Architecturale vorming <10   11,9
tso 347 32,9 53,3
IndustriŽle wetenschappen 246 23,3 59,8
Techniek-wetenschappen 50 4,7 44
Bouw- en houtkunde 17 1,6 42,4
Elektromechanica 16 1,5 40,6
Biotechnische wetenschappen <10   9,4
Bouwtechnieken <10   16,3
Elektriciteit-elektronica <10   23,9
Elektrische installatietechnieken <10   19,2
Handel <10   5,3
Mechanische vormgevingstechnieken <10   0
Sociale en technische wetenschappen <10   5