ind. wet.: elektromechanica

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

ind. wet.: elektromechanica (1566 studenten, gem SS=58,2)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 944 60,3 60,8
Wetenschappen-wiskunde 703 44,9 64,4
Moderne talen-wetenschappen 65 4,2 47,5
Latijn-wiskunde 50 3,2 65,9
Economie-wiskunde 35 2,2 48,7
Latijn-wetenschappen 32 2 48,3
Economie-moderne talen 16 1 26,4
Sportwetenschappen 16 1 51,8
Economie-Sport <10   18,3
Economie-wetenschappen <10   32,7
Grieks-wiskunde <10   64,8
Humane wetenschappen <10   19,2
Latijn-moderne talen <10   34,6
Moderne talen-wiskunde <10   69,5
Rudolf Steinerpedagogie <10   100
Wetenschappen-topsport <10   12,9
Wiskunde-topsport <10   36,5
bso 10 0,6 1,3
Bouw historische muziekinstrumenten <10   36,5
IndustriŽle elektriciteit <10   10
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   10
Kinderzorg <10   10
Naamloos leerjaar <10   1,1
Verpleegkunde <10   1,1
kso <10   58,3
Toegepaste beeldende kunst <10   58,3
tso 610 39 55,2
IndustriŽle wetenschappen 399 25,5 64,7
Elektromechanica 84 5,4 38,7
Techniek-wetenschappen 83 5,3 38,5
Elektriciteit-elektronica 17 1,1 57,5
Autotechnieken <10   0
Biotechnische wetenschappen <10   20
Boekhouden-informatica <10   15
Chemie <10   0
Elektrische installatietechnieken <10   23,6
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   5
Handel <10   5
IndustriŽle ICT <10   20,8
Informaticabeheer <10   35
Mechanische vormgevingstechnieken <10   3,9
Sociale en technische wetenschappen <10   12,5
Vliegtuigtechnieken <10   27,1