muziek

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

muziek (445 studenten, gem SS=70,2)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 269 60,4 74,7
Latijn-moderne talen 47 10,6 74
Wetenschappen-wiskunde 42 9,4 70,5
Latijn-wiskunde 37 8,3 79,9
Humane wetenschappen 36 8,1 62,8
Economie-moderne talen 26 5,8 74,2
Latijn-wetenschappen 18 4 80,6
Grieks-Latijn 15 3,4 83,5
Rudolf Steinerpedagogie 14 3,1 83
Moderne talen-wetenschappen 11 2,5 79,4
Economie-wiskunde <10   71
Grieks-wiskunde <10   83,3
Moderne talen-wiskunde <10   85,9
Sportwetenschappen <10   48,9
bso 17 3,8 44,7
Bouw historische muziekinstrumenten <10   35,9
Groenbeheer en -verfraaiing <10   94,7
IndustriŽle houtbewerking <10   55,6
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   35,9
Kinderzorg <10   32,2
Restauratie muziekinstrumenten <10   100
Verpleegkunde <10   35,9
Winkelbeheer en etalage <10   54,2
kso 121 27,2 67,7
Muziek 110 24,7 68,6
Architecturale vorming <10   82,5
Artistieke opleiding <10   30,8
Beeldende vorming <10   65,6
Toegepaste beeldende kunst <10   56,3
Vrije beeldende kunst <10   53,3
Woordkunst-drama <10   46,9
tso 37 8,3 59
Autotechnieken <10   95
Boekhouden-informatica <10   62,3
Elektrische installatietechnieken <10   28,9
Elektromechanica <10   71,7
Handel <10   53,9
Hotel <10   0
Houttechnieken <10   45,8
IndustriŽle ICT <10   32,5
IndustriŽle wetenschappen <10   60,8
Informaticabeheer <10   48,1
Mechanische vormgevingstechnieken <10   57,2
Podiumtechnieken <10   45
Secretariaat-talen <10   55
Sociale en technische wetenschappen <10   62,9
Techniek-wetenschappen <10   83,1