nautische wetenschappen

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

nautische wetenschappen (152 studenten, gem SS=58,8)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 108 71,1 67
Wetenschappen-wiskunde 38 25 71,1
Economie-moderne talen 13 8,6 51,3
Moderne talen-wetenschappen 13 8,6 79,5
Economie-wiskunde 12 7,9 59,5
Economie-wetenschappen <10   47,5
Grieks-Latijn <10   32,5
Humane wetenschappen <10   54,7
Latijn-moderne talen <10   10
Latijn-wetenschappen <10   88,6
Latijn-wiskunde <10   81,5
Moderne talen-wiskunde <10   100
Rudolf Steinerpedagogie <10   78,3
Sportwetenschappen <10   24,2
kso <10   53,4
Architecturale vorming <10   100
Audiovisuele vorming <10   6,7
tso 36 23,7 35,5
Biotechnische wetenschappen <10   25,8
Boekhouden-informatica <10   0
Bouw- en houtkunde <10   23,3
Chemie <10   7,8
Elektriciteit-elektronica <10   70
Elektrische installatietechnieken <10   11,7
Elektromechanica <10   30,8
Grafische communicatie <10   35
Handel <10   31,7
IndustriŽle wetenschappen <10   65,3
Lichamelijke opvoeding en sport <10   8,3
Maritieme technieken Dek <10   23,5
Secretariaat-talen <10   36,7
Sociale en technische wetenschappen <10   83,3
Techniek-wetenschappen <10   23,8