productontwikkeling

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

productontwikkeling (223 studenten, gem SS=59,6)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 162 72,6 62,3
Wetenschappen-wiskunde 46 20,6 73,7
Moderne talen-wetenschappen 32 14,3 60
Economie-moderne talen 21 9,4 40,5
Economie-wiskunde 14 6,3 56,4
Humane wetenschappen 11 4,9 52,8
Latijn-wiskunde 10 4,5 65,1
Rudolf Steinerpedagogie 10 4,5 50,4
Grieks-wiskunde <10   100
Latijn-moderne talen <10   65,9
Latijn-wetenschappen <10   53,2
Moderne talen-wiskunde <10   89,9
Sportwetenschappen <10   100
bso <10   50
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   50
kso 14 6,3 61,4
Architecturale en binnenhuiskunst <10   48,6
Architecturale vorming <10   70,4
Audiovisuele vorming <10   78,3
Beeldende vorming <10   57,9
IndustriŽle kunst <10   48,3
tso 45 20,2 48,8
IndustriŽle wetenschappen 11 4,9 72,7
Boekhouden-informatica <10   49,2
Brood en banket <10   35
Elektriciteit-elektronica <10   16,3
Elektrische installatietechnieken <10   21,7
Elektromechanica <10   66,5
Handel <10   24
Informaticabeheer <10   35,8
Lichamelijke opvoeding en sport <10   0
Multimedia <10   35,6
Sociale en technische wetenschappen <10   18,6
Tandtechnieken <10   33,3
Techniek-wetenschappen <10   45,6