Oosterse talen en culturen

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Oosterse talen en culturen (167 studenten, gem SS=53,5)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 136 81,4 60,8
Latijn-moderne talen 37 22,2 68,9
Humane wetenschappen 23 13,8 32,9
Moderne talen-wetenschappen 19 11,4 49,1
Grieks-Latijn 14 8,4 85,2
Economie-moderne talen 12 7,2 48,3
Latijn-wiskunde 12 7,2 75,7
Economie-wiskunde <10   80
Grieks-wetenschappen <10   95
Grieks-wiskunde <10   84,2
Latijn-wetenschappen <10   93,8
Moderne talen-wiskunde <10   47,1
Rudolf Steinerpedagogie <10   95
Wetenschappen-wiskunde <10   58,6
bso <10   12,5
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   15
Winkelbeheer en etalage <10   5
kso <10   0
Muziek <10   0
Vrije beeldende kunst <10   0
Woordkunst-drama <10   0
tso 16 9,6 33
Dierenzorgtechnieken <10   20
Fotografie <10   43,3
Handel <10   5
Informaticabeheer <10   40
Onthaal en public relations <10   16,7
Secretariaat-talen <10   40,3
Sociale en technische wetenschappen <10   15
Techniek-wetenschappen <10   71,7
Toerisme <10   20