archeologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

archeologie (172 studenten, gem SS=51,9)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 132 76,7 59,8
Humane wetenschappen 18 10,5 26,7
Wetenschappen-wiskunde 17 9,9 80,6
Moderne talen-wetenschappen 16 9,3 52
Economie-moderne talen 15 8,7 54,6
Latijn-moderne talen 15 8,7 55,3
Grieks-Latijn 14 8,1 73,5
Latijn-wetenschappen 14 8,1 68,9
Latijn-wiskunde 11 6,4 83,5
Economie-wetenschappen <10   33,3
Economie-wiskunde <10   60,8
Grieks-moderne talen <10   57,1
Moderne talen-wiskunde <10   57,5
Rudolf Steinerpedagogie <10   33,8
Sportwetenschappen <10   64,5
bso <10   29,2
Naamloos leerjaar <10   0
Verwarmingsinstallaties <10   58,3
kso <10   34
Architecturale en binnenhuiskunst <10   21,5
Architecturale vorming <10   60
Beeldende vorming <10   12,1
Vrije beeldende kunst <10   48,3
tso 29 16,9 24,2
Biotechnische wetenschappen <10   6,2
Boekhouden-informatica <10   80
Bouw- en houtkunde <10   40
Chemie <10   70
Elektrische installatietechnieken <10   0
Elektromechanica <10   80
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   0
Handel <10   4,6
Hotel <10   19,8
IndustriŽle ICT <10   87,7
Informaticabeheer <10   15
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   31,8
Printmedia <10   45,8
Secretariaat-talen <10   14,2
Sociale en technische wetenschappen <10   11,9
Techniek-wetenschappen <10   28,1
Toerisme <10   2,2