biologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

biologie (654 studenten, gem SS=55,1)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 585 89,4 58,5
Wetenschappen-wiskunde 280 42,8 62,1
Moderne talen-wetenschappen 114 17,4 52,6
Latijn-wetenschappen 63 9,6 59,8
Latijn-wiskunde 43 6,6 69,7
Humane wetenschappen 20 3,1 27,7
Economie-moderne talen 13 2 31,4
Sportwetenschappen 11 1,7 54,6
Economie-wetenschappen <10   60,4
Economie-wiskunde <10   48,7
Grieks-Latijn <10   75
Grieks-wetenschappen <10   59,6
Grieks-wiskunde <10   90,8
Latijn-moderne talen <10   64,1
Moderne talen-wiskunde <10   100
Rudolf Steinerpedagogie <10   30,9
Wetenschappen-topsport <10   60,7
bso <10   0
Gespecialiseerde dierenverzorging <10   0
kso <10   3,7
Architecturale vorming <10   4,8
Audiovisuele vorming <10   2,6
Beeldende vorming <10   8,3
Muziek <10   0
tso 63 9,6 28,5
Biotechnische wetenschappen 20 3,1 35
Techniek-wetenschappen 20 3,1 31,7
Sociale en technische wetenschappen 10 1,5 7,2
Chemie <10   46,8
Dierenzorgtechnieken <10   34,2
Farmaceutisch-technisch assistent <10   6,3
IndustriŽle wetenschappen <10   100
Informaticabeheer <10   16,7
Lichamelijke opvoeding en sport <10   0
Podiumtechnieken <10   0
Tuinbouwtechnieken <10   0