criminologische wetenschappen

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

criminologische wetenschappen (1202 studenten, gem SS=44,9)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 1018 84,7 50,3
Humane wetenschappen 362 30,1 44,5
Economie-moderne talen 211 17,6 43,9
Latijn-moderne talen 103 8,6 58,3
Wetenschappen-wiskunde 85 7,1 55,1
Moderne talen-wetenschappen 79 6,6 56,6
Latijn-wetenschappen 54 4,5 63,4
Economie-wiskunde 38 3,2 61,2
Latijn-wiskunde 37 3,1 76,7
Sportwetenschappen 20 1,7 23
Grieks-Latijn 10 0,8 67,2
Economie-Sport <10   10
Grieks-moderne talen <10   0
Grieks-wetenschappen <10   62,5
Grieks-wiskunde <10   87,5
Moderne talen-wiskunde <10   54,7
Rudolf Steinerpedagogie <10   41,3
bso 11 0,9 8,3
Haarstilist <10   0
IndustriŽle elektriciteit <10   0
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   30,6
Naamloos leerjaar <10   0
Verpleegkunde <10   0
Winkelbeheer en etalage <10   0
kso 22 1,8 17
Architecturale en binnenhuiskunst <10   12,5
Architecturale vorming <10   6,7
Audiovisuele vorming <10   12,8
Beeldende vorming <10   22,3
Muziek <10   22,5
Toegepaste beeldende kunst <10   20,4
Vrije beeldende kunst <10   0
Woordkunst-drama <10   29
tso 151 12,6 15,2
Sociale en technische wetenschappen 42 3,5 12,9
Lichamelijke opvoeding en sport 21 1,7 10,7
Handel 19 1,6 16,4
Gezondheids- en welzijnswetenschappen 12 1 27,4
Secretariaat-talen 10 0,8 17,4
Biotechnische wetenschappen <10   0
Boekhouden-informatica <10   17,8
Chemie <10   5
Dierenzorgtechnieken <10   8,3
Elektrische installatietechnieken <10   6,1
Elektromechanica <10   23,3
Hotel <10   0
Houttechnieken <10   0
IndustriŽle wetenschappen <10   51,3
Informaticabeheer <10   30,8
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   4,2
Multimediale technieken <10   0
Onthaal en public relations <10   22,6
Schoonheidsverzorging <10   0
Techniek-wetenschappen <10   33,3
Toerisme <10   1
Topsport <10   0