sociologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

sociologie (389 studenten, gem SS=45,8)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 342 87,9 50,1
Humane wetenschappen 148 38 40,1
Latijn-moderne talen 48 12,3 59
Economie-moderne talen 43 11,1 47,7
Wetenschappen-wiskunde 25 6,4 53,7
Latijn-wiskunde 21 5,4 80,5
Moderne talen-wetenschappen 18 4,6 41,1
Economie-wiskunde <10   67,6
Grieks-Latijn <10   63
Grieks-moderne talen <10   20
Grieks-wiskunde <10   96,7
Latijn-wetenschappen <10   78,6
Moderne talen-wiskunde <10   61,4
Rudolf Steinerpedagogie <10   52,5
Sportwetenschappen <10   15
bso 12 3,1 0
Bouw historische muziekinstrumenten <10   15
IndustriŽle elektriciteit <10   0
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   0
Kinderzorg <10   0
Naamloos leerjaar <10   0
Verpleegkunde <10   0
Winkelbeheer en etalage <10   0
kso <10   10,5
Architecturale vorming <10   0
Audiovisuele vorming <10   7,5
Beeldende vorming <10   0
Vrije beeldende kunst <10   0
Woordkunst-drama <10   45
tso 29 7,5 22,1
Boekhouden-informatica <10   58,8
Chemie <10   20
Handel <10   6,7
Informaticabeheer <10   0
Mechanische vormgevingstechnieken <10   0
Onthaal en public relations <10   40
Secretariaat-talen <10   45
Sociale en technische wetenschappen <10   25,2
Techniek-wetenschappen <10   5
Toerisme <10   5