taal- en regiostudies: Japanologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

taal- en regiostudies: Japanologie (162 studenten, gem SS=41,4)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 116 71,6 50,6
Humane wetenschappen 31 19,1 35,2
Latijn-moderne talen 22 13,6 63
Moderne talen-wetenschappen 19 11,7 56,8
Economie-moderne talen 15 9,3 43,5
Economie-wiskunde <10   53,4
Grieks-Latijn <10   59,2
Grieks-moderne talen <10   73,3
Latijn-wetenschappen <10   57,6
Latijn-wiskunde <10   65,5
Moderne talen-wiskunde <10   55,4
Wetenschappen-wiskunde <10   42,8
bso <10   4,4
Naamloos leerjaar <10   3,3
Publiciteit en illustratie <10   6,7
kso <10   14,5
Architecturale en binnenhuiskunst <10   5
Artistieke opleiding <10   33,3
Beeldende vorming <10   46,7
Toegepaste beeldende kunst <10   9
Vrije beeldende kunst <10   3,3
Woordkunst-drama <10   6,7
tso 35 21,6 20,1
Boekhouden-informatica <10   6,7
Dierenzorgtechnieken <10   13,3
Elektrische installatietechnieken <10   0
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   28,3
Handel <10   9,2
Hotel <10   20,7
Houttechnieken <10   0
Informaticabeheer <10   31,7
Lichamelijke opvoeding en sport <10   20,1
Multimedia <10   0
Multimediale technieken <10   25
Secretariaat-talen <10   46,9
Sociale en technische wetenschappen <10   37,9
Techniek-wetenschappen <10   11,1
Toerisme <10   8