toegepaste economische wetenschappen

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

toegepaste economische wetenschappen (1755 studenten, gem SS=51,8)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 1673 95,3 53,3
Economie-wiskunde 507 28,9 60,2
Economie-moderne talen 468 26,7 39,3
Wetenschappen-wiskunde 233 13,3 61,4
Latijn-wiskunde 167 9,5 69,8
Moderne talen-wetenschappen 93 5,3 42,7
Latijn-moderne talen 54 3,1 46
Latijn-wetenschappen 48 2,7 60,8
Moderne talen-wiskunde 41 2,3 60,8
Humane wetenschappen 19 1,1 18,8
Sportwetenschappen 12 0,7 27,5
Economie-wetenschappen <10   37,6
Grieks-Latijn <10   72,7
Grieks-wetenschappen <10   10
Grieks-wiskunde <10   83,1
Wetenschappen-topsport <10   40,2
Wiskunde-topsport <10   36,4
bso <10   30
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   30
kso <10   0
Audiovisuele vorming <10   0
tso 79 4,5 20,8
Handel 36 2,1 19,3
Boekhouden-informatica 16 0,9 15,7
Biotechnische wetenschappen <10   56,3
Elektriciteit-elektronica <10   47,5
Elektromechanica <10   5
Elektronische installatietechnieken <10   0
IndustriŽle wetenschappen <10   33,6
Informaticabeheer <10   10
Lichamelijke opvoeding en sport <10   10
Mechanische vormgevingstechnieken <10   0
Multimedia <10   0
Secretariaat-talen <10   10
Techniek-wetenschappen <10   31,7