wijsbegeerte

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

wijsbegeerte (235 studenten, gem SS=52,6)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 198 84,3 58,7
Humane wetenschappen 56 23,8 46,3
Latijn-moderne talen 32 13,6 59,6
Latijn-wiskunde 28 11,9 80,9
Grieks-Latijn 23 9,8 60,4
Wetenschappen-wiskunde 17 7,2 62,9
Economie-moderne talen 11 4,7 38,3
Economie-wiskunde <10   61,8
Grieks-wetenschappen <10   100
Grieks-wiskunde <10   79,7
Latijn-wetenschappen <10   62,6
Moderne talen-wetenschappen <10   63,2
Moderne talen-wiskunde <10   56,3
Rudolf Steinerpedagogie <10   34,9
Sportwetenschappen <10   18,2
bso <10   0
IndustriŽle elektriciteit <10   0
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   0
Renovatie bouw <10   0
kso 15 6,4 19,1
Audiovisuele vorming <10   21,5
Beeldende vorming <10   0
Muziek <10   53,6
Toegepaste beeldende kunst <10   4,2
Vrije beeldende kunst <10   18,5
Woordkunst-drama <10   40
tso 19 8,1 24,2
Biotechnische wetenschappen <10   63,3
Boekhouden-informatica <10   0
IndustriŽle wetenschappen <10   70,9
Informaticabeheer <10   14,6
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   0
Lichamelijke opvoeding en sport <10   30
Mechanische vormgevingstechnieken <10   0
Multimedia <10   0
Onthaal en public relations <10   0
Secretariaat-talen <10   0
Sociale en technische wetenschappen <10   8,8
Techniek-wetenschappen <10   74,2