audiovis.techn.: assistentie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

audiovis.techn.: assistentie (70 studenten, gem SS=60,7)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 16 22,9 64
Economie-moderne talen <10   48,3
Humane wetenschappen <10   60,2
Latijn-moderne talen <10   70,4
Latijn-wiskunde <10   95
Moderne talen-wetenschappen <10   87,5
Rudolf Steinerpedagogie <10   47,8
bso <10   60
Gespecialiseerde dierenverzorging <10   26,7
IndustriŽle elektriciteit <10   93,3
kso 13 18,6 73,5
Audiovisuele vorming <10   49,8
Muziek <10   50
Toegepaste beeldende kunst <10   91,3
Woordkunst-drama <10   78,3
tso 39 55,7 55
Podiumtechnieken 17 24,3 43,3
Autotechnieken <10   35,8
Chemie <10   93,3
Creatie en mode <10   90
Elektriciteit-elektronica <10   40,6
Elektrische installatietechnieken <10   94,4
Elektromechanica <10   70
Elektronische installatietechnieken <10   45
Handel <10   61,7
Houttechnieken <10   93,3
IndustriŽle ICT <10   25
Lichamelijke opvoeding en sport <10   0
Techniek-wetenschappen <10   70,4
Toerisme <10   95