audiovis.techn.: beeld-geluid-montage

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

audiovis.techn.: beeld-geluid-montage (225 studenten, gem SS=41,1)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 98 43,6 50,9
Humane wetenschappen 30 13,3 35,4
Economie-moderne talen 17 7,6 55,2
Wetenschappen-wiskunde 17 7,6 60,9
Economie-wiskunde <10   51,7
Latijn-moderne talen <10   46,9
Latijn-wetenschappen <10   59,2
Latijn-wiskunde <10   63,3
Moderne talen-wetenschappen <10   57
Moderne talen-wiskunde <10   63,3
Rudolf Steinerpedagogie <10   74,4
Sportwetenschappen <10   55
bso 13 5,8 9,5
Carrosserie- en spuitwerk <10   6,7
IndustriŽle elektriciteit <10   0
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   1,1
Kinderzorg <10   10
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling <10   10
Naamloos leerjaar <10   38,3
Publiciteit en illustratie <10   5
Renovatie bouw <10   20
Winkelbeheer en etalage <10   25
kso 24 10,7 43,3
Audiovisuele vorming 16 7,1 38,6
Architecturale vorming <10   20
Muziek <10   69,4
Toegepaste beeldende kunst <10   12,5
Vrije beeldende kunst <10   20
Woordkunst-drama <10   80
tso 87 38,7 34,2
Podiumtechnieken 12 5,3 32,5
Elektrische installatietechnieken 10 4,4 32,3
Sociale en technische wetenschappen 10 4,4 34,8
Boekhouden-informatica <10   65
Creatie en mode <10   33,3
Elektriciteit-elektronica <10   6,7
Elektromechanica <10   42,1
Farmaceutisch-technisch assistent <10   20
Fotografie <10   30,8
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   25
Handel <10   25,5
Hotel <10   26,7
IndustriŽle wetenschappen <10   56,9
Informaticabeheer <10   40,6
Lichamelijke opvoeding en sport <10   5
Multimedia <10   39,1
Multimediale technieken <10   40,1
Onthaal en public relations <10   6,7
Secretariaat-talen <10   39,9
Techniek-wetenschappen <10   28,8
Vliegtuigtechnieken <10   16,7