audiovis.techn.: fotografie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

audiovis.techn.: fotografie (195 studenten, gem SS=55,7)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 47 24,1 67
Humane wetenschappen 18 9,2 58,1
Economie-moderne talen <10   74,3
Latijn-moderne talen <10   68,2
Latijn-wiskunde <10   100
Moderne talen-wetenschappen <10   74,5
Moderne talen-wiskunde <10   42,9
Rudolf Steinerpedagogie <10   90
Wetenschappen-wiskunde <10   75,6
bso 20 10,3 32,6
Publiciteit en illustratie 10 5,1 33,3
Banketbakkerij-chocoladebewerking <10   0
Grafische opmaaksystemen <10   18,3
IndustriŽle houtbewerking <10   85
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   10,8
Kinderzorg <10   0
Logistiek <10   71,7
Naamloos leerjaar <10   5
Plastische kunsten <10   90
Specialiteitenrestaurant <10   26,7
kso 46 23,6 61,8
Audiovisuele vorming 18 9,2 61,7
Architecturale vorming <10   83,8
Artistieke opleiding <10   37,2
Beeldende vorming <10   26,9
Muziek <10   34,6
Toegepaste beeldende kunst <10   73,9
Vrije beeldende kunst <10   57,8
Woordkunst-drama <10   71,7
tso 79 40,5 52,9
Fotografie 22 11,3 55,5
Sociale en technische wetenschappen 20 10,3 64,6
Biotechnische wetenschappen <10   50
Boekhouden-informatica <10   15,8
Creatie en mode <10   18,9
Elektromechanica <10   90
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   15,8
Handel <10   56,7
Hotel <10   95
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   90
Koel- en warmtechnieken <10   3,3
Lichamelijke opvoeding en sport <10   60,6
Multimedia <10   29,6
Multimediale technieken <10   69,2
Onthaal en public relations <10   31,7
Optiektechnieken <10   75
Podiumtechnieken <10   33,3
Schoonheidsverzorging <10   0
Secretariaat-talen <10   45,4
Toerisme <10   30