beeldende vormgeving

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

beeldende vormgeving (139 studenten, gem SS=55,7)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 43 30,9 69,2
Humane wetenschappen 20 14,4 55,5
Economie-moderne talen <10   73,1
Economie-wiskunde <10   84,4
Latijn-moderne talen <10   93,1
Latijn-wetenschappen <10   100
Moderne talen-wetenschappen <10   53,1
Wetenschappen-wiskunde <10   81,4
bso 22 15,8 27,2
Publiciteit en illustratie 11 7,9 21,4
Bedrijfsgrafiek <10   30,8
Decor- en standenbouw <10   46,3
Grafische opmaaksystemen <10   58,3
Modevormgeving <10   26,1
Naamloos leerjaar <10   20
Plastische kunsten <10   90
Restauratie van meubelen <10   0
Winkelbeheer en etalage <10   0
kso 34 24,5 58,4
Toegepaste beeldende kunst 11 7,9 62
Architecturale en binnenhuiskunst <10   5
Architecturale vorming <10   92,5
Artistieke opleiding <10   44
Audiovisuele vorming <10   79,6
Beeldende vorming <10   73,8
Vrije beeldende kunst <10   26,7
Woordkunst-drama <10   50
tso 26 18,7 44,5
Creatie en mode <10   21,7
Dierenzorgtechnieken <10   50
Fotografie <10   52,7
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   63,1
Grafische communicatie <10   44,4
Handel <10   51,7
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   95
Multimedia <10   42,7
Multimediale technieken <10   32,2
Onthaal en public relations <10   13,8
Printmedia <10   30,6
Sociale en technische wetenschappen <10   100