biomedische laboratoriumtechnologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

biomedische laboratoriumtechnologie (978 studenten, gem SS=54)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 373 38,1 65
Wetenschappen-wiskunde 156 16 67,6
Moderne talen-wetenschappen 116 11,9 65,2
Humane wetenschappen 30 3,1 49,3
Sportwetenschappen 19 1,9 78,1
Latijn-wetenschappen 15 1,5 66,2
Economie-moderne talen 13 1,3 44,9
Economie-wetenschappen <10   39,6
Economie-wiskunde <10   60,8
Latijn-moderne talen <10   83,3
Latijn-wiskunde <10   79,8
Moderne talen-wiskunde <10   90
Rudolf Steinerpedagogie <10   0
Wetenschappen-topsport <10   49,6
bso <10   7,5
Groenbeheer en -verfraaiing <10   15
Verwarmingsinstallaties <10   0
kso <10   37,1
Architecturale vorming <10   20,4
Audiovisuele vorming <10   45,4
tso 600 61,3 47,4
Techniek-wetenschappen 193 19,7 59,2
Sociale en technische wetenschappen 123 12,6 41
Chemie 86 8,8 42,7
Farmaceutisch-technisch assistent 69 7,1 39,5
Biotechnische wetenschappen 61 6,2 57,1
Gezondheids- en welzijnswetenschappen 27 2,8 29,1
Boekhouden-informatica <10   20
Creatie en mode <10   0
Dierenzorgtechnieken <10   22,4
Elektromechanica <10   100
Fotografie <10   8,3
Handel <10   20,5
IndustriŽle wetenschappen <10   68,1
Informaticabeheer <10   77,5
Landbouwtechnieken <10   52,9
Lichamelijke opvoeding en sport <10   30,1
Schoonheidsverzorging <10   15
Secretariaat-talen <10   0
Textiel- en chemische technieken <10   2,5
Tuinbouwtechnieken <10   55
Voedingstechnieken <10   6,2