hotelmanagement

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

hotelmanagement (606 studenten, gem SS=54)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 174 28,7 67,3
Economie-moderne talen 90 14,9 66,4
Humane wetenschappen 38 6,3 58,5
Moderne talen-wetenschappen 13 2,1 59
Latijn-moderne talen 12 2 85,2
Economie-wiskunde <10   80
Grieks-wiskunde <10   80
Latijn-wetenschappen <10   57,5
Latijn-wiskunde <10   63,9
Moderne talen-wiskunde <10   87,5
Sportwetenschappen <10   80
Wetenschappen-wiskunde <10   94,4
bso 50 8,3 27
Hotelonthaal 10 1,7 40,3
Kantooradministratie en gegevensbeheer 10 1,7 29
Banketaannemer-traiteur <10   26,1
Banketbakkerij-chocoladebewerking <10   0
Gemeenschapsrestauratie <10   11,3
Naamloos leerjaar <10   33,6
Organisatie-assistentie <10   2,5
Restaurantbedrijf en drankenkennis <10   41,8
Specialiteitenrestaurant <10   20,1
Wereldgastronomie <10   15
Winkelbeheer en etalage <10   5
kso <10   51,4
Audiovisuele vorming <10   65,8
Toegepaste beeldende kunst <10   20
Vrije beeldende kunst <10   0
Woordkunst-drama <10   69,4
tso 374 61,7 51,6
Hotel 133 21,9 55,3
Toerisme 64 10,6 51,4
Handel 38 6,3 58,8
Secretariaat-talen 38 6,3 54,4
Sociale en technische wetenschappen 35 5,8 44,9
Boekhouden-informatica 17 2,8 46,7
Hospitality 15 2,5 58,9
Onthaal en public relations 15 2,5 35,9
Bouwtechnieken <10   5
Creatie en mode <10   29,7
Elektriciteit-elektronica <10   20
Elektromechanica <10   40
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   48,3
Lichamelijke opvoeding en sport <10   19,4
Printmedia <10   7,5
Schoonheidsverzorging <10   23,7
Techniek-wetenschappen <10   95