landschaps- en tuinarchitectuur

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

landschaps- en tuinarchitectuur (224 studenten, gem SS=63,2)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 54 24,1 64,2
Humane wetenschappen 15 6,7 56,4
Economie-moderne talen 10 4,5 74,8
Economie-wiskunde <10   73,4
Latijn-moderne talen <10   83,3
Latijn-wetenschappen <10   100
Moderne talen-Sport <10   50
Moderne talen-wetenschappen <10   76
Rudolf Steinerpedagogie <10   0
Sportwetenschappen <10   62,5
Wetenschappen-wiskunde <10   44,7
bso 29 12,9 43,6
Groenbeheer en -verfraaiing 18 8 46,9
Bloemsierkunst <10   20,9
Carrosserie- en spuitwerk <10   0
Haarstilist <10   100
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   0
Tuinbouwteelten <10   45,3
Winkelbeheer en etalage <10   100
kso 15 6,7 62,8
Architecturale en binnenhuiskunst <10   63,5
Architecturale vorming <10   62,5
Artistieke opleiding <10   58,3
Ballet <10   100
Beeldende vorming <10   95
Toegepaste beeldende kunst <10   5
Vrije beeldende kunst <10   58,9
tso 126 56,2 67,3
Tuinbouwtechnieken 76 33,9 73,3
Biotechnische wetenschappen <10   59,7
Boekhouden-informatica <10   50
Chemie <10   100
Elektriciteit-elektronica <10   74,6
Farmaceutisch-technisch assistent <10   60
Gezondheids- en welzijnswetenschappen <10   38,5
Handel <10   30,1
Hotel <10   95
IndustriŽle wetenschappen <10   87,7
Informaticabeheer <10   0
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   0
Lichamelijke opvoeding en sport <10   100
Multimediale technieken <10   23,3
Natuur- en landschapsbeheertechnieken <10   45,8
Schoonheidsverzorging <10   2,5
Secretariaat-talen <10   25
Sociale en technische wetenschappen <10   60,6
Techniek-wetenschappen <10   89,3