modetechnologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

modetechnologie (104 studenten, gem SS=64,1)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 29 27,9 75,8
Humane wetenschappen 11 10,6 64,1
Economie-moderne talen <10   71,9
Economie-wiskunde <10   100
Latijn-moderne talen <10   75
Latijn-wiskunde <10   100
Moderne talen-wetenschappen <10   100
Rudolf Steinerpedagogie <10   100
Wetenschappen-wiskunde <10   93,3
bso 13 12,5 47,4
Haarstilist <10   0
Modespecialisatie en trendstudie <10   43,3
Mode-verkoop <10   31,8
Modevormgeving <10   41,7
Plastische kunsten <10   72,4
kso 13 12,5 49
Artistieke opleiding <10   0
Beeldende vorming <10   53,3
Toegepaste beeldende kunst <10   50,2
Vrije beeldende kunst <10   32,1
Woordkunst-drama <10   100
tso 49 47,1 65,7
Creatie en mode 34 32,7 69,7
Fotografie <10   26,3
Grafische communicatie <10   62,5
Handel <10   11,9
Lichamelijke opvoeding en sport <10   78,3
Onthaal en public relations <10   0
Secretariaat-talen <10   100
Sociale en technische wetenschappen <10   69,7
Techniek-wetenschappen <10   100
Textiel- en designtechnieken <10   38,3