podologie

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

podologie (89 studenten, gem SS=47,6)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 23 25,8 60,7
Economie-moderne talen <10   51
Economie-wetenschappen <10   60,4
Humane wetenschappen <10   49,7
Latijn-moderne talen <10   50,8
Moderne talen-wetenschappen <10   71,7
Moderne talen-wiskunde <10   100
Sportwetenschappen <10   63
Wetenschappen-topsport <10   95
Wetenschappen-wiskunde <10   100
kso <10   88,3
Vrije beeldende kunst <10   88,3
tso 65 73 42,3
Schoonheidsverzorging 20 22,5 32,6
Lichamelijke opvoeding en sport 17 19,1 53,4
Gezondheids- en welzijnswetenschappen 10 11,2 43,7
Handel <10   24,3
Jeugd- en gehandicaptenzorg <10   24,1
Onthaal en public relations <10   0
Sociale en technische wetenschappen <10   61,4
Techniek-wetenschappen <10   41,8
Topsport <10   45