vroedkunde

Deze gegevens betreffen de resultaten van de generatiestudenten in de academiejaren 2007-2008 tot 2009-2010.
De eerste rij van de tabel geeft het aantal studenten in de richting HO en hun gemiddeld studiesucces voor die richting.
In de kolom 'aantal leerlingen' ziet u het aantal leerlingen dat voor de richting HO koos
en het percentage van het totaal dat dit vertegenwoordigt.Om redenen van privacy tonen we enkel de aantallen voor de richtingen SO
van waaruit tien studenten of meer in de richting van het HO instroomden.
Doordat we dit cijfer van een deel van de richtingen niet weergeven, zal de som van de getoonde richtingen dus zelden 100% zijn.
De kolom % wordt niet ingevuld als het om een aantal van minder dan 10 studenten gaat, ook niet bij de onderwijsvorm.

Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

vroedkunde (1289 studenten, gem SS=61,2)
Richting aantal
leerlingen
% SS
aso 569 44,1 71,1
Humane wetenschappen 208 16,1 65,5
Economie-moderne talen 112 8,7 70
Moderne talen-wetenschappen 70 5,4 75,8
Wetenschappen-wiskunde 69 5,4 76,3
Latijn-moderne talen 30 2,3 74,3
Latijn-wetenschappen 23 1,8 85,7
Economie-wiskunde 13 1 71,4
Moderne talen-wiskunde 12 0,9 67,8
Sportwetenschappen 12 0,9 82,4
Rudolf Steinerpedagogie 10 0,8 64
Economie-Sport <10   62,5
Grieks-Latijn <10   94,4
Latijn-wiskunde <10   86,1
Wetenschappen-topsport <10   100
bso 56 4,3 28,5
Kinderzorg 26 2 28,9
Bouw historische muziekinstrumenten <10   28,9
Haarstilist <10   24,8
Kantooradministratie en gegevensbeheer <10   25,7
Naamloos leerjaar <10   70,8
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige <10   9,5
Verpleegkunde <10   53,3
Winkelbeheer en etalage <10   0
kso 15 1,2 34
Architecturale en binnenhuiskunst <10   21,7
Architecturale vorming <10   100
Artistieke opleiding <10   7,5
Audiovisuele vorming <10   100
Beeldende vorming <10   34,2
Muziek <10   30
Toegepaste beeldende kunst <10   0
Vrije beeldende kunst <10   27,1
Woordkunst-drama <10   51,7
tso 643 49,9 56
Sociale en technische wetenschappen 265 20,6 59,5
Gezondheids- en welzijnswetenschappen 162 12,6 55,7
Handel 42 3,3 48,9
Jeugd- en gehandicaptenzorg 32 2,5 52
Schoonheidsverzorging 25 1,9 55,5
Techniek-wetenschappen 21 1,6 63,8
Secretariaat-talen 19 1,5 47,2
Lichamelijke opvoeding en sport 13 1 63,5
Farmaceutisch-technisch assistent 12 0,9 70,4
Boekhouden-informatica 10 0,8 50,8
Onthaal en public relations 10 0,8 33,8
Biotechnische wetenschappen <10   46,4
Brood en banket <10   0
Chemie <10   70,7
Creatie en mode <10   12,5
Dierenzorgtechnieken <10   57,7
Elektromechanica <10   100
Fotografie <10   6,3
Hotel <10   83,3
Informaticabeheer <10   5
Mechanische vormgevingstechnieken <10   5
Tandtechnieken <10   38,3
Toerisme <10   25