Etalage en standendecoratie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Decoratieve technieken)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Analyse

De tewerkstellingskansen na Etalage en standendecoratie zijn eerder laag.

De leerling kiest na de opleiding meestal voor de arbeidsmarkt. Daar kan hij terecht in bedrijven die direct of indirect met standenbouw, decors, opbouw van tentoonstellingen, etalages en inrichting ... te maken hebben. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en ook lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied. Een specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Etalage en standendecoratie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
9 17152610