Publiciteit en illustratie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Decoratieve technieken)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de publiciteitsvormgeving.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (56%) volgen geen hoger onderwijs, 24% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen een beroepskwalificatie van DTP'er. De richting bereidt voor op tewerkstelling in bedrijven die direct of indirect met publiciteitsvormgeving te maken hebben.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en ook lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Publiciteit en illustratie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.