Publiciteitsgrafiek

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Decoratieve technieken)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de reclamewereld.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Analyse

De leerlingen behalen een beroepskwalificatie van DTP'er. De richting bereidt voor op tewerkstelling in bedrijven die direct of indirect met publiciteitsvormgeving te maken hebben.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en ook lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het hele studiegebied. Een specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Publiciteitsgrafiek een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
41 34404452