Drukvoorbereiding

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Grafische communicatie en media)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de drukvoorbereiding.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Analyse

De leerlingen behalen een beroepskwalificatie als DTP'er.

De richting is arbeidsmarktgericht en garandeert geen onmiddellijke tewerkstelling. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en ook lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied. Een specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Drukvoorbereiding een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
6 710145