Kantoor

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen verschillende uitvoerende secretariaatstaken in een bedrijfsgerichte context.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van administratief medewerker.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de tewerkstellingsgraad voor bso en de tewerkstellingsgraad voor het hele studiegebied. Door de hogere kwalificatievraag vanuit de sector komen afgestudeerden van het zesde jaar in verdrukking op de arbeidsmarkt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Kantoor een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
371 353402414346