Kantooradministratie en gegevensbeheer

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen verschillende secretariaatstaken binnen bedrijfsgerichte contexten.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (64%) volgen geen hoger onderwijs, 35% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van gespecialiseerd kantoormedewerker.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad in bso en in het gehele studiegebied.

Door de verhoogde kwalificatievraag vanuit de sector komen afgestudeerden in de verdrukking op de arbeidsmarkt.

Een niet onbelangrijk deel van de leerlingen stroomt door naar PBA, met laag studiesucces.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.