Logistiek

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de logistieke sector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (74%) volgen geen hoger onderwijs, 25% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwlificatie van logistiek medewerker. De tewerkstellingsgraad is hoger dan de gemiddelde tewerkstelling in bso en het gehele studiegebied. In de toekomst verwacht men een stijgende tewerkstellingmogelijkheden binnen de logistieke sector.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Logistiek een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.