Verkoop

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwlificatie van verkoper. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is duidelijk lager dan de tewerkstellingsgraad voor bso en de tewerkstellingsgraad voor het hele studiegebied. Er is een discrepantie tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de tewerkstelling van de leerlingen na 6 bso. Door de hogere kwalificatievraag vanuit de sector komen afgestudeerden van het zesde jaar in verdrukking op de arbeidsmarkt

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Verkoop een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
148 133153137158