Winkelbeheer en etalage

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (77%) volgen geen hoger onderwijs, 22% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie voor winkelbeheerder: etalagist. De tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstelling in bso en hoger dan de tewerkstllingsgraad het gehele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Winkelbeheer en etalage een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.