Goud en juwelen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Juwelen)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied van juwelen en goud.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Analyse

De cijfers voor 2006 en 2009 van de VDAB ontbreken. Toch kunnen we stellen dat de tewerkstellingkansen na goud en juwelen meestal laag zijn. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Goud en juwelen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
5 7650