Juwelencreatie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Juwelen)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen creatief ontwerp van juwelen

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (88%) volgen geen hoger onderwijs, 9% stroomt door naar PBA.

Analyse

De meeste leerlingen komen onmiddellijk op de arbeidsmarkt terecht.

De tewerkstellingsgraad is in 2009 lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en gelijklopend met de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Juwelencreatie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.