Centrale verwarming en san. installaties

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Koeling en warmte)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Analyse

Deze studierichting is gericht op de directe tewerkstelling als monteur CV en/of sanitair installateur.

De opleiding beantwoordt trouwens in grote mate aan bovengenoemde beroepskwalificaties; in het bijzonder aan dat van sanitair installateur.

De gemiddelde tewerkstelling is voor deze leerlingen, met uitzondering van 2008, lager dan gemiddeld voor het studiegebied. Specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Centrale verwarming en san. installaties een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
84 125104108104