Bloemsierkunst

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (84%) volgen geen hoger onderwijs, 15% stroomt door naar PBA.

Analyse

De gemiddelde tewerkstelling fluctueert (soms hoger, soms lager) ten opzichte van gemiddeld voor bso en voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Bloemsierkunst een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.