Dierenzorg

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de dierenzorg.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Analyse

De sterk stijgende leerlingenaantallen contrasteren bijzonder met de lage tewerkstellingsgraad.

Leerlingen behalen de beroepskwalificatie van dierenverzorger.

In stijgende mate vormt de tewerkstelling van deze leerlingen een probleem. De analyse moet gemaakt worden, hoe groot de maatschappelijke behoefte aan dierenverzorgers is.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Dierenzorg een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
0 001222