Land- en tuinbouwmechanisatie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het beroep van bediener van landbouwvoertuigen en -machines.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (99%) volgen geen hoger onderwijs, 1% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van bediener van land- en tuinbouwbouwmachines en -voertuigen.

De gemiddelde tewerkstellingstelling is beduidend hoger dan gemiddeld voor bso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Land- en tuinbouwmechanisatie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.