Economie-moderne talen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op economie en moderne talen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (50%) stromen door naar PBA, 39% stroomt door naar ABAUN.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (44,3) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (52,6) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (68,2) is gemiddeld tot hoog.

7% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO. Niettemin constateren we een gering aantal doorstromers naar specifiek talige bacheloropleidingen.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt. De hoge slaagcijfers in de PBA illustreren de geschiktheid als voorbereiding op deze soort van studies.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Economie-moderne talen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Economie-moderne talen (n=15037)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN5825 38,7%  
communicatiewetenschappen 456 3% 40,9 10,5% 29,8% 38,4% 21,1%
handelswetenschappen 1233 8,2% 52,6 12,2% 41% 41,6% 4,8%
psychologie 322 2,1% 43,3 9% 32,9% 42,5% 13,7%
rechten 996 6,6% 40,8 8,8% 30,9% 43,2% 16,7%
taal en letterkunde ABA 387 2,6% 39,8 8,5% 29,7% 40,8% 19,6%
toegepaste economische wetenschappen 468 3,1% 39,3 8,1% 28,6% 48,5% 13,2%
ABAHO909 6%  
toegepaste taalkunde 501 3,3% 49,4 14,4% 35,1% 37,7% 10,6%
PBA7501 49,9%  
bedrijfsmanagement 2618 17,4% 69,1 26,2% 50,6% 18,8% 4%
communicatiemanagement 428 2,8% 70,5 22,7% 55,4% 17,5% 4,4%
office management 467 3,1% 75,9 43,7% 39,8% 12,2% 4,1%
onderwijs: lager onderwijs 589 3,9% 69,6 24,6% 54,3% 17,3% 3,4%
onderwijs: secundair onderwijs 714 4,7% 63,3 24,2% 44,5% 24,1% 7%
sociaal werk 345 2,3% 70,3 24,9% 56,2% 13,9% 4,6%
geen HO1045 6,9%  
Verklaring afkortingen