Veehouderij en landbouwteelten

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de landbouwsector

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (93%) volgen geen hoger onderwijs, 7% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepsskwalificatie van veehouder.

De tewerkstellingsgraad ligt gemiddeld lager dan de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen, bso en het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Veehouderij en landbouwteelten een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.