Haarstilist

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Lichaamsverzorging)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de kappersector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (92%) volgen geen hoger onderwijs, 8% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen halen de beroepskwalificatie van (gespecialiseerd) haarkapper. De tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstelling in bso en het gehele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Haarstilist een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.