Haarzorg

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Lichaamsverzorging)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de kapperssector

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van haarkapper. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de tewerkstellingraad voor bso en voor het hele studiegebied. Ondanks een tekort aan haarkappers vinden een belangrijk aantal afgestudeerden na een jaar geen werk binnen de sector.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Haarzorg een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
260 243267293255