Economie-wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op economie en wetenschappen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (52%) stromen door naar ABAUN, 31% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (29,3) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (36,7) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (46,7) is laag.

4% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Dit is een pas opgerichte studierichting, met weinig representatieve doorstroomgegevens. Het vrij brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische en professionele studies wijst op een leerlingenprofiel dat geen hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Economie-wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Economie-wetenschappen (n=94)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN49 52,1%  
biomedische wetenschappen 5 5,3% 22,1 % 20% 60% 20%
EW / TEW / TEW: handelsingenieur 5 5,3% 23 % % 80% 20%
handelswetenschappen 5 5,3% 46,8 % 60% 40% %
rechten 3 3,2% 1,3 % % 33,3% 66,7%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 2 2,1% 30,4 % % 100% %
TEW: bedrijfskunde 3 3,2% 31,3 % % 100% %
TEW: handelsingenieur 6 6,4% 33,3 % 16,7% 83,3% %
toegepaste economische wetenschappen 6 6,4% 37,6 % 50% 33,3% 16,7%
ABAHO14 14,9%  
architectuur 3 3,2% 55,4 % 66,7% 33,3% %
ind. wet.: chemie 3 3,2% 34 % 33,3% 33,3% 33,3%
ind. wet.: elektromechanica 2 2,1% 32,7 % % 100% %
nautische wetenschappen 2 2,1% 47,5 % 50% 50% %
PBA29 30,9%  
bedrijfsmanagement 5 5,3% 56,9 % 100% % %
biomedische laboratoriumtechnologie 2 2,1% 39,6 % % 100% %
ergotherapie 2 2,1% 41,3 % % 100% %
onderwijs: lager onderwijs 3 3,2% 57,2 % 100% % %
onderwijs: secundair onderwijs 4 4,3% 50,4 % 50% 50% %
sociaal werk 2 2,1% 25 % 50% % 50%
toegepaste informatica 2 2,1% 39,2 % 50% 50% %
geen HO4 4,3%  
Verklaring afkortingen