Kunststofverwerking

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Analyse

Deze studierichting is gericht op de directe tewerkstelling als operator en bewerker van kunststoffen.

Het leerlingenaantal is, ondanks de grote ondersteuning en activering vanuit de sector, zeer gering en sterk fluctuerend.

De tewerkstelling is maximaal. Gelet op de zeer geringe leerlingenaantallen en op de tewerkstellingsmogelijkheden binnen de sector, lijkt dit logisch.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Kunststofverwerking een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
0 0532