Lassen-constructie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Mechanica-elektriciteit)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Analyse

Deze studierichting is gericht op de directe tewerkstelling als lasser-monteerder.

De opleiding beantwoordt in grote mate aan de combinatie van de beroepskwalificaties plaatlasser, hoeknaadlasser en - maar in mindere mate - aan pijplasser.

De gemiddelde tewerkstelling is voor deze leerlingen lager dan gemiddeld voor bso en voor het studiegebied. Specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Lassen-constructie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
193 195226257208